Some good news from Forskarservice. If you are running out of travel budget, this might just solve your problem!

Forskarservice is announcing two travel grants each worth 25000 SEK for students with thesis work in sustainable urban development: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/

The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation.

The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se.

Application deadline is August 15, 2016.

Två resestipendier à 25 000 kronor utlyses för doktorander med avhandlingsarbete inom hållbar stadsutveckling i bred bemärkelse

Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning och i andra hand konferensdeltagande.

Ansökan samlas i ett PDF-dokument, ställs till och skickas till Registrator vid Malmö högskola: Registrator@mah.se.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2016.

 

Related posts

Leave a Comment