Vill du vara med i arbetet med akademisk högtid?

Projektet söker en doktorand som kan representera doktoranderna i arbetet med planeringen för aktiviteter som ska ingå i en vetenskaps-/högtidsvecka under hösten. Styrgruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång varannan månad. Nästa möte hålls den 2/4.
 
Kontakta oss om du är intresserad! :)
 

Related posts

Leave a Comment