Author Archive: Alberto Chrysoulakis

DSU-day: save the date

On the 1st of November, 9am-4pm, the Doctoral Student Union will arrange a day devoted to PhD-students. Vice-Chancellor Kerstin Tham, the newly appointed Doctoral Education and Research Officer Christian Stråhlman, as well as SULF will visit us. It will be a day devoted to learn more about your rights, obligations, possibilities, and future as doctoral students at Malmö University.

A detailed program will be published but until then: save November 1!

Four travel grants worth 25000 SEK available for application

Forskarservice is announcing four travel grants each worth 25000 SEK for doctoral students at Malmö University to apply: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/  . For information about the travel grant in English, contact Forskarservice directly: http://www.mah.se/Staff/Tools-and-Services/Internal-research-information/Research-Support-Office/ .

The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation.

The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se.

Application deadline is August 15, 2017.

Fyra resestipendier à 25 000 kronor utlyses, möjliga att söka för alla doktorander vid Malmö högskola.

Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning, och i andra hand konferensdeltagande.

Ansökan samlas i ett PDF-dokument, ställs till och skickas till Registrator vid Malmö högskola: Registrator@mah.se.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2017. Se ovanstående länk för mer information.

KS / TS doctoral students

Till alla doktorander vid KS och TS (see below for the same message in English),

Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på Café Live Torsdagen den 11e Maj, kl. 12-13!

Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås!

Vi ses kl. 12 utanför ingången till restaurang Niagara och går sedan bort till Café Live och sätter oss tillsammans vid ett bokat bord. Kommer du senare hittar du oss inne på Café Live, på Beringsgatan 4.

Välkomna på lunch!

—————-

To all doctoral students at KS and TS!

The Doctoral Student Union (DSU) wishes to buy you lunch at Café Live on Thursday the 11th of May at 12-13!

We want to inform you about our work, but most of all we would like to hear more about your thoughts and opinions as doctoral students at KS and TS. That is, aspects you are satisfied with and those that you would like to improve. Even if you don’t have any special thoughts regarding your doctoral studies, come join us for lunch!

See you at 12 o’clock outside the entrance to the Niagara restaurant, and then we will walk together to Café Live where we have booked a table. If you are running late, you will find us at Café Live, at Beringsgatan 4.

Welcome!

Here you’ll find the event on our Facebook page.

Conferences and seminars

Have you found the link containing information regarding conferences in Sweden, as well as in other parts of Europe, yet?       –> http://www.mah.se/Forskning/Disputationer/Externa-konferenser-symposium-och-seminarier/

There you will, amongst other things, find information regarding a seminar of interest for doctoral students held by FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd) on May 22. The seminar is held in Swedish and is called “Prestige och konkurrens: Doktoranders villkor i en framstående forskningsmiljö”. Read more and register here.