Uncategorized

DSU-day November 1st!

Come and join us during the upcoming DSU day on 1 November in which you get to meet Kerstin Tham (vice-chancellor) Christian Stråhlman (Doctoral Support) and the trade union (SULF)!

A seminar that deals with issues related to being employed in Sweden is held in the afternoon and we highly recommend you to visit this seminar, especially if you are an international PhD student.

Breakfast and lunch are free of charge but remember to register no later than 26 October. Register here: https://goo.gl/forms/YCwUIemFyMP68H2r2. See below for full programme. All PhD students are welcome!

Programme:

Malmö University at Orkanen, room C127

  • 9.00-9.15 Breakfast and mingle
  • 9.15 Welcoming by the DSU-board
  • 9.20 Kerstin Tham, Vice-chancellor
  • 10.20-10.40 Break
  • 10.40-11.40 Christian Stråhlman, Doctoral support
  • 11.40-13.00 Lunch
  • 13.00-15.00 Åsa Landén, SULF: Working in Sweden
  • 15.00-15.15 Break
  • 15.15-15.30 Ann-Mari Campbell (SULF) & Michael Svedemar (SACO-S): Local perspective on working at Malmö University
  • 15.30-16.45 Michael Svedemar (SULF): To be a Doctoral Student – Rights and Obligations

Welcome!

Four travel grants worth 25000 SEK available for application

Forskarservice is announcing four travel grants each worth 25000 SEK for doctoral students at Malmö University to apply: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/  . For information about the travel grant in English, contact Forskarservice directly: http://www.mah.se/Staff/Tools-and-Services/Internal-research-information/Research-Support-Office/ .

The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation.

The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se.

Application deadline is August 15, 2017.

Fyra resestipendier à 25 000 kronor utlyses, möjliga att söka för alla doktorander vid Malmö högskola.

Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning, och i andra hand konferensdeltagande.

Ansökan samlas i ett PDF-dokument, ställs till och skickas till Registrator vid Malmö högskola: Registrator@mah.se.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2017. Se ovanstående länk för mer information.

KS / TS doctoral students

Till alla doktorander vid KS och TS (see below for the same message in English),

Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på Café Live Torsdagen den 11e Maj, kl. 12-13!

Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås!

Vi ses kl. 12 utanför ingången till restaurang Niagara och går sedan bort till Café Live och sätter oss tillsammans vid ett bokat bord. Kommer du senare hittar du oss inne på Café Live, på Beringsgatan 4.

Välkomna på lunch!

—————-

To all doctoral students at KS and TS!

The Doctoral Student Union (DSU) wishes to buy you lunch at Café Live on Thursday the 11th of May at 12-13!

We want to inform you about our work, but most of all we would like to hear more about your thoughts and opinions as doctoral students at KS and TS. That is, aspects you are satisfied with and those that you would like to improve. Even if you don’t have any special thoughts regarding your doctoral studies, come join us for lunch!

See you at 12 o’clock outside the entrance to the Niagara restaurant, and then we will walk together to Café Live where we have booked a table. If you are running late, you will find us at Café Live, at Beringsgatan 4.

Welcome!

Here you’ll find the event on our Facebook page.

LS doctoral students

Till alla doktorander vid LS (see below for the same message in English),

Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på MiaMarias onsdagen den 26 april, kl. 12-13!

Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås!

Vi ses kl. 12 vid stora ingången till Orkanen och går tillsammans till MiaMarias och vi sätter oss tillsammans vid ett bokat bord. Kommer du senare hittar du oss inne på restaurangen, Nordenskiöldsgatan 19A.

Välkomna på lunch!

—————-

To all doctoral students at LS,

The Doctoral Student Union (DSU) wishes to buy you lunch at MiaMarias on Wednesday the 26th of April at 12-13!

We want to inform you about our work, but most of all we would like to hear more about your thoughts and opinions as doctoral students at LS. That is, aspects you are satisfied with and those that you would like to improve. Even if you don’t have any special thoughts regarding your doctoral studies, come join us for lunch!