Four travel grants worth 25000 SEK available for application

Forskarservice is announcing four travel grants each worth 25000 SEK for doctoral students at Malmö University to apply: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/  . For information about the travel grant in English, contact Forskarservice directly: http://www.mah.se/Staff/Tools-and-Services/Internal-research-information/Research-Support-Office/ . The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation. The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se. Application deadline is August 15, 2017. Fyra resestipendier à 25 000 kronor utlyses, möjliga…

KS / TS doctoral students

Till alla doktorander vid KS och TS (see below for the same message in English), Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på Café Live Torsdagen den 11e Maj, kl. 12-13! Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås! Vi ses kl. 12 utanför ingången till…

Conferences and seminars

Have you found the link containing information regarding conferences in Sweden, as well as in other parts of Europe, yet?       –> http://www.mah.se/Forskning/Disputationer/Externa-konferenser-symposium-och-seminarier/ There you will, amongst other things, find information regarding a seminar of interest for doctoral students held by FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd) on May 22. The seminar is held in Swedish and is called “Prestige och konkurrens: Doktoranders villkor i en framstående forskningsmiljö”. Read more and register here.

Lecture and “AfterWork”

The 7th of June at 15 – 17 the DSU invites all doctoral students to a lecture with Anna Peixoto at Niagara, B0308. After the lecture, we will go to a pub nearby for refreshments!   Survival of the fittest – A study of doctoral students’ habituation on the scientific field Dr Anna Peixoto from Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, starts with a presentation of her thesis about the university as a workplace and especially doctoral students’ work conditions at different faculties. The thesis from 2014 (written in Swedish) “De…