Vacancies!

It is important for us doctoral students to be represented in committees, collegiums and boards at both central and faculty level. TS & KS: Right now we are looking for two doctoral representatives: one at the Research Board/Forskningsnämnden (FNN) at the Faculty of Technology and Society (TS) and one at the Faculty Board/Fakultetsstyrelsen at the Faculty of Culture and Society (KS). HS: We are looking for a President (ordförande) for the Doctoral collegium at Health and Society (HS) to get the collegium running. A doctoral representative at a ‘Research Board’…

LS doctoral students

Till alla doktorander vid LS (see below for the same message in English), Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på MiaMarias onsdagen den 26 april, kl. 12-13! Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås! Vi ses kl. 12 vid stora ingången till Orkanen och…

HS doctoral students

Till alla doktorander vid HS (see below for the same message in English), Doktorandkåren vill bjuda er på lunch torsdagen den 30 mars, kl. 12-13! Vi vill berätta lite kort om doktorandkårens arbete, särskilt inför kommande universitetsstatus.  Men främst vill vi höra vad ni har för åsikter, tankar och funderingar om er utbildning. Att vi under lunchen samtalar om er nuvarande situation, vad ni är nöjda med och vad ni tänker kan förbättras. Har ni inga särskilda synpunkter är ni ändå varmt välkomna för att äta lunch och/eller bara umgås.…