All doctoral students affiliated with Malmö University through their research are welcome to join the Doctoral Student Union (DSU).

Why become a member?

  • Enable and support the work of the DSU board and its representatives
  • Influence those organizational and structural levels at the University that have an immediate impact on your doctoral studies and your work environment
  • Create networks with other doctoral students
  • Get support and advice during conflicts
  • Learn more about your rights as a PhD student
  • Get a discount card through Mecenat (which makes you eligible for student discounts at Skånetrafiken and SJ, among dozens of more discounts)

MecenatCard

New Members

Click on this link to become a member. The membership fee is 120 SEK / semester.

If you have a change in the rate of study, please notify us at members.dsu@mau.se so we can adjust in manually.

Membership renewal

Click on this link to renew your membership. The membership fee is 120 SEK / semester.

Send us an e-mail to members.dsu@mau.se if your address or degree of employment has changed.

I’ve made my payment, when will I receive my card?

You will receive your Mecenat card by post a few weeks after we have registered your payment. In the meantime or in case you don’t like to carry a lot of stuff, you can download Mecenat’s app and have the digital version of your card in your smartphone. Notice that the travel discount only applies if you use the Mecenat app.

Problems with your Mecenat card or additional membership questions?

Contact us: members.dsu@mah.se

Terms of membership

Genom att betala medlemskapsavgift till Doktorandkåren tecknar vederbörande medlemskap i Doktorandkåren Malmö, org.nr. 802466-1970. Endast den som är antagen som doktorand vid Malmö universitet (enligt Studentkårsförordningen (2009:769) 4 §) har rätt att bli medlem.

Den som tecknar medlemskap får inte fullvärdigt bevis på medlemskap förrän antagning verifierats genom Ladoks uppgifter. När verifiering skett övergår medlemskapet i ett fullvärdigt medlemskap och doktoranden kan ladda hem en app för medlemskortet.

Vänligen kontakta Doktorandkåren Malmö om någon uppgift inte stämmer.

Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av Doktorandkåren Malmö. Uppgifter om medlemmar behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Om en medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Doktorandkåren Malmö, var vänlig kontakta Doktorandkåren på doktorankaren@mau.se. En medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Doktorandkåren Malmö förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner vederbörande att de uppgifter som lämnas förs över till Mecenat AB i syfte att användas för att skicka Mecenat- och medlemskort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.