The doctoral student union are calling for nominations to the 2022 Doctoral Student Unions board! 

(For english see below)

Doktorandkåren Malmö öppnar nu för nomineringar till doktorandkårens styrelse 2022. Val till ny styrelse kommer att ske på årsmötet i januari 2022. 

Detta är en möjlighet för dig som doktorand att lyfta och diskutera viktiga frågor som rör doktoranders arbete, studier och forskningsmiljö på Malmö Universitet. Att arbeta för Doktorandkåren ger möjlighet att delta och ha inflytande i de beslutsfattande organen på Malmö Universitet och på så sätt forma och utveckla doktoranders förutsättningar på universitetet. Det ger stora möjligheter att lära sig hur Universitetets organisation fungerar och är en meriterande erfarenhet för dem som vill söka sig till en karriär inom akademin. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika uppdragen, så som de har sett ut under denna mandatperiod:

Alla uppdrag i Doktorandkårens styrelse ersätts genom förlängning av forskningstid.  

Ordförande driver det dagliga arbetet i kåren, ansvarar för doktorandkårens mejl, planerar och sammankallar styrelsemöten samt hanterar förfrågningar och organiserar arbetet i kåren. Har plats i de centrala organen på universitetet. Deltar även i kontinuerliga möten med universitetsledningen. (50 dagar / år)

Vice Ordförande Samarbetar med ordföranden i planeringsarbetet, samt genomdrivande av kårensarbete. Ansvarig för samarbetet med SFS, har plats i de centrala organen på universitetet i Kommitteen för forskarutbildning, sitter med i styrgruppen för Malmö Universitets års-ceremoni, samt deltar i möten med universitetsledningen. (50 dagar/år)

Kassör: ansvarar för medlemsregistrering, medlemskap, fakturor och bokföring (20 dagar/år)

Ledamöter är deltagande vid styrelsemöten och ansvarar för specifika uppdrag tex i arbetsgrupper eller rörande aktuella frågor, deltar även i diskussioner och utformandet av årsredovisningen. (12 dagar / år)

Är du intresserad av att arbeta med doktorandkåren eller vill veta mer om uppdragen?

Maila oss på doktorandkaren@mau.se ! 

English:

The Doctoral Student Union Malmö are now opening for nominations to the Doctoral Student Unions board 2022. Elections to the new board will be made during the DSU´s Annual meeting in January 2022.

This is an opportunity for you as a PhD student to raise and discuss important issues related to your work, study and research environment at the University. Working for the DSU provides an opportunity to engage with senior decision-making bodies at the University and through that improve and develop doctoral students’ prerequisites at the University. This is a great opportunity to learn about the University and a meritorious experience for those wishing to pursue further careers in academia.

In the following is a short description of the different positions for this term of office.

All positions of the Doctoral Student Union Board are reimbursed by prolongation of research time. 

Chair/President: functions as project leader for the union, responsible for the union email, plan and call for board meetings, handles requests to the DSU, has a position in the university’s central bodies. Takes part in continuous meetings with the management at the university. (50 days / year)

Vice chair/Vice president: Cooperates with the chair in the planning of the DSU work. Is responsible for the cooperation with SFS, SFS-DK, has a position in the central bodies at the university, Takes part in continuous meetings with the management at the university

Board Members: The role of the board members is to participate in board meetings and resume responsibility for special tasks. They work with current issues both as part of the board and locally in their faculties to gather relevant information. (12 days/ year) 

Are you interested in working with the doctoral student union or do you want to know more about the different assignments? 

Email us at doktorandkaren@mau.se !

Sincerely the DSU board!

Elsa Andersson

Ordförande för Doktorandkåren Malmö / President of the Doctoral Student Union Malmö

Malmö Universitet

9 comments on “Nominations for the DSU board 2022

 1. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  roulette online casino caesars casino online online casino games real money no deposit

 2. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  best payout online casino real casino slots online virgin casino online nj

 3. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  mac online casino bet online casino best online casino deals

 4. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  online casino live games casino game online roulette big fish casino online

 5. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  mac casino online online casino gratis bonus betfair online casino

 6. Our main objective is to take you to an online casino that you will enjoy without worrying about your safety. All casino brands listed here are authorized by the respective US state gaming divisions. All winnings are paid out, 100% guaranteed! However, winning is not guaranteed, but the Return to Player (RTP) of all online casino games is audited by gaming regulators to ensure players are given a fair chance.
  svenskt online casino bra online casino merkur casino online kostenlos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X