Nominations for the DSU board 2022

The doctoral student union are calling for nominations to the 2022 Doctoral Student Unions board!  (For english see below) Doktorandkåren Malmö öppnar nu för nomineringar till doktorandkårens styrelse 2022….

X