Renew your membership

Dear fellow doctoral students, We would like to kindly remind you that the new DSU membership period has started. Those of you who haven’t become members yet, please…

Tips på stipendier

Tips på stipendier som kan sökas av studerande vid andra universitet och högskolor än Uppsala.  Ansökan görs via www.stipendier.uu.se och deadline för stipendierna är 20 februari klockan 17:00….