Projektet söker en doktorand som kan representera doktoranderna i arbetet med planeringen för aktiviteter som ska ingå i en vetenskaps-/högtidsvecka under hösten. Styrgruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång varannan månad. Nästa möte hålls den 2/4.
 
Kontakta oss om du är intresserad! :)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X