Forskarservice is announcing two travel grants each worth 25000 SEK for students with thesis work in sustainable urban development: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/

The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation.

The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se.

Application deadline is August 15, 2016.

Två resestipendier à 25 000 kronor utlyses för doktorander med avhandlingsarbete inom hållbar stadsutveckling i bred bemärkelse

Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning och i andra hand konferensdeltagande.

Ansökan samlas i ett PDF-dokument, ställs till och skickas till Registrator vid Malmö högskola: Registrator@mah.se.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X