Till alla doktorander vid HS (see below for the same message in English),

Doktorandkåren vill bjuda er på lunch torsdagen den 30 mars, kl. 12-13!

Vi vill berätta lite kort om doktorandkårens arbete, särskilt inför kommande universitetsstatus.  Men främst vill vi höra vad ni har för åsikter, tankar och funderingar om er utbildning. Att vi under lunchen samtalar om er nuvarande situation, vad ni är nöjda med och vad ni tänker kan förbättras. Har ni inga särskilda synpunkter är ni ändå varmt välkomna för att äta lunch och/eller bara umgås.

Doktorandkåren hjälper er att lösa ut lunch i restaurang ”Freda” kl. 12 och vi sätter oss tillsammans i rum U103 på HS.

Välkomna på en ”gratis” lunch!

(Håll ögonen öppna för ett liknande event på en fakultet nära dig.)

 

To all doctoral students at HS,

The Doctoral Student Union (DSU) wishes to buy you lunch on the 30th of March!

We want to inform you about our work, especially considering the upcoming university status. But most of all we would like to hear more about your thoughts and opinions as doctoral students at HS. That is, just a casual chat about aspects you are satisfied with and aspects that you would like to improve in regards to your education. Even if you don’t have any special thoughts regarding your doctoral studies, come join us for lunch!

We´ll meet at 12 o’clock at the restaurant “Freda” where the DSU will buy you lunch, and we´ll sit together in room U103.

Welcome for a “free” lunch!

(Keep your eyes open for a similar event at a faculty near you.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X