Forskarservice is announcing four travel grants each worth 25000 SEK for doctoral students at Malmö University to apply: http://www.mah.se/medarbetare/For-ditt-arbete/Intern-forskningsinformation/  . For information about the travel grant in English, contact Forskarservice directly: http://www.mah.se/Staff/Tools-and-Services/Internal-research-information/Research-Support-Office/ .

The grants are intended to fund the stay abroad, primarily for research or course work and secondly conference participation.

The application should be sent in as a PDF document addressed to ‘Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling’, then send an email to registrator@mah.se.

Application deadline is August 15, 2017.

Fyra resestipendier à 25 000 kronor utlyses, möjliga att söka för alla doktorander vid Malmö högskola.

Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning, och i andra hand konferensdeltagande.

Ansökan samlas i ett PDF-dokument, ställs till och skickas till Registrator vid Malmö högskola: Registrator@mah.se.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2017. Se ovanstående länk för mer information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X