Till alla doktorander vid KS och TS (see below for the same message in English),

Doktorandkåren vill bjuda dig på lunch på Café Live Torsdagen den 11e Maj, kl. 12-13!

Under lunchen kommer vi kort att berätta om doktorandkårens arbete, men främst vill vi höra vad du har för åsikter och funderingar om din utbildning och arbetssituation, vad du är nöjd med och vad som kan förbättras. Har du inga särskilda synpunkter är du ändå varmt välkommen för att äta lunch och/eller bara umgås!

Vi ses kl. 12 utanför ingången till restaurang Niagara och går sedan bort till Café Live och sätter oss tillsammans vid ett bokat bord. Kommer du senare hittar du oss inne på Café Live, på Beringsgatan 4.

Välkomna på lunch!

—————-

To all doctoral students at KS and TS!

The Doctoral Student Union (DSU) wishes to buy you lunch at Café Live on Thursday the 11th of May at 12-13!

We want to inform you about our work, but most of all we would like to hear more about your thoughts and opinions as doctoral students at KS and TS. That is, aspects you are satisfied with and those that you would like to improve. Even if you don’t have any special thoughts regarding your doctoral studies, come join us for lunch!

See you at 12 o’clock outside the entrance to the Niagara restaurant, and then we will walk together to Café Live where we have booked a table. If you are running late, you will find us at Café Live, at Beringsgatan 4.

Welcome!

Here you’ll find the event on our Facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X